Avís legal

El lloc web i el domini canguino.com són titularitat de SERVIGIP PLATJA D'ARO SL, amb CIF B55266266, domiciliada a l’Avinguda Castell d'Aro núm. 25 17250 Platja d’Aro, tel.+34 972819894 i adreça electrònica: info@rentcostabrava.com.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a SERVIGIP PLATJA D'ARO SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SERVIGIP PLATJA D'ARO SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SERVIGIP PLATJA D'ARO SL n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SERVIGIP PLATJA D'ARO SL, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SERVIGIP PLATJA D'ARO SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per SERVIGIP PLATJA D'ARO SL implica l’acceptació per l’usuari  de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. SERVIGIP PLATJA D'ARO SL no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, SERVIGIP PLATJA D'ARO SL informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats sota la seva responsabilitat.

Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació i/o d’allotjament, de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estan marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitats abans descrites, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic, amb informació comercial dels productes i serveis de SERVIGIP PLATJA D'ARO SL, sempre que no ens hagi  indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu a info@rentcostabrava.com amb l’assumpte BAIXA PUBLICITAT.

Cessions: SERVIGIP PLATJA D'ARO SL únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a les nostres oficines situades l’Av. Castell d’Aro núm. 25 17250 Platja d’Aro, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@rentcostabrava.com.

Mesures de seguretat: SERVIGIP PLATJA D'ARO SL l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, SERVIGIP PLATJA D'ARO SL es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.

Cookies: SERVIGIP PLATJA D'ARO SL utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.


CONSENTIMENT PER L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS A PERSONES JURÍDIQUES

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a SERVIGIP PLATJA D'ARO SL a remetre-li comunicacions comercials electròniques dels seus productes i serveis, sempre que no ens hagi  indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu a info@rentcostabrava.com amb l’assumpte BAIXA PUBLICITAT.


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que SERVIGIP PLATJA D'ARO SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SERVIGIP PLATJA D'ARO SL manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SERVIGIP PLATJA D'ARO SL fins a la confirmació expressa d’una comanda.

SERVIGIP PLATJA D'ARO SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

SERVIGIP PLATJA D'ARO SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.


CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.